Real Canna Seeds Plc

Emmission fulltecknad

TECKNINGSTID

1 Juni – 30 Juli 2022

TECKNINGSKURS

30 kr per aktie
Tecknas för 25 kronor under hela teckningsperioden

BÖRSINTRODUKTION

Spotlight stock market Q4 2022 – Q1 2023.

DOKUMENT